ul. Przemysłowa 12
32-540 Trzebinia
tel: 71 30 67 980